Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny oraz reklamowy. Prowadzona emisja akcji nie wymaga opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

Liczba akcjonariuszy

303

*W przypadku objęcia wszystkich akcji nowej emisji, akcje serii E stanowić będą 3,14% akcji/wartości kapitału zakładowego w spółce. Wartość nominalna wszystkich akcji przeznaczonych do objęcia to 200 000,00 PLN, natomiast wartość emisyjna wynosi 600 00000 PLN.

Minimalna wartość złożonego zapisu wynosi: 90 zł tj. równowartość kupna 30 akcji.

PONAD 200 LAT HISTORII

LUDZI NIEZWYKŁYCH
I PRZEDSIĘBIORCZYCH

Najstarsze wzmianki o Cieleśnicy pochodzą z 1516 roku, kiedy tereny te należały do rodziny Andruszkiewiczów. Przez następne lata dobra Cieleśnickie zmieniały wielokrotnie właścicieli, aby w 1810 roku Andrzej Serwiński nabył majątek od Radziwiłłów. Architekt i poseł na Sejm Królestwa Polskiego zastał zaniedbane gospodarstwo, które w jego rękach zostało gruntownie zmodernizowane. Szkoleni przez niego cieśle wybudowali browar, gorzelnię, olejarnię, cegielnię, młyn i wiatrak holenderski. Jednak najważniejszym dziełem Andrzeja Serwińskiego był piękny klasycystyczny pałac oddany do użytku w 1835 roku. Ostatnim jego pomysłem była założona około 1850 roku hodowla jedwabników, której jednak nie zdążył dokończyć.

Ostatnimi przedwojennymi właścicielami dóbr Cieleśnickich była rodzina Rosenwerthów. Uprzemysłowili oni folwark oraz wybudowali nowe murowane budynki gospodarcze, w tym obszerną murowaną gorzelnię i browar. Niestety, w czasie I wojny światowej pałac i gospodarstwo zostały zdewastowane. Odbudował i unowocześnił je baron Stanisław Różyczka Rosenwerth, współzałożyciel Podlaskiej Wytwórni Samolotów. Za czasów barona Cieleśnica była znana jako bardzo nowoczesne gospodarstwo.

Drugą wojnę światową pałac przetrwał nierozparcelowany, a obiekt przejęło Ministerstwo Kultury i Sztuki. W latach 1945-1950 urządzono w pałacu dom pracy twórczej. Wraz z zamknięciem ośrodka oryginalne wyposażenie zostało wywiezione do Warszawy. W latach 60 XX wieku pałac stał się własnością Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Cieleśnicy i mieściła się tu sala kinowa, klubokawiarnia i ośrodek zdrowia.

CO NAS WYRÓŻNIA

SMAK

Najbardziej nam zależy,
aby każdy produkt manufaktury był smaczny

STARE I NOWE

Tworzymy tradycyjne produkty,
ale z nowoczesnymi połączeniami smaków

ZDROWIE

Zioła, kwiaty i owoce używane
w medycynie ludowej

co przed namI

JUŻ LEŻAKUJE „44-ka”
Nowy smak w naszej piwniczce – Cieleśnicka miodówka na naturalnym miodzie wielokwiatowym z dodatkiem 44 ziół, owoców i przypraw

ODTWORZENIE FABRYKI WÓDEK GATUNKOWYCH
Planujemy produkcję nalewek, okowit, miodów pitnych i win owocowych – wszystkie wytwarzane tradycyjnymi metodami

WPROWADZENIE PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH
Przeniesienie produkcji umożliwi nam rozszerzenie oferty o certyfikowane produkty ekologiczne

Często zadawane pytania

Masz jakiekolwiek pytania związane z zakupem akcji?
Napisz do nas: akcje@cielesnica.com lub zadzwoń: 667 755 885

Czy na tym naprawdę mogę zarobić?

Tak, jak najbardziej.

Po pierwsze, można zarobić na wzroście wartości naszych akcji. Jeśli Spółka będzie rozwijała się zgodnie z naszymi planami, wartość Twoich akcji będzie systematycznie rosła. A to oznacza, że jeśli ktoś będzie chciał odkupić Twoje akcje, zapłaci wyższą cenę niż ta, po której ją kupiłeś.

Po drugie, długofalowa perspektywa finansowa przewiduje też regularne wypłaty dywidend, które będą pochodziły z przyszłych zysków naszej Spółki

Czy mogę sprzedać moje akcje komuś innemu?

Tak, jak najbardziej.

Zgodnie z prawem można odsprzedawać akcje dalej według własnego uznania i własnej wyceny.

W przypadku sprzedaży Twoich akcji prosilibyśmy jedynie o poinformowanie nas o warunkach transakcji. Dlaczego? Ponieważ dzięki temu inni Akcjonariusze będą wiedzieć, po ile w danym momencie sprzedaje się i nabywa nasze akcje.

Akcje, które obecnie nabywasz są akcjami na okaziciela. Aby sprzedać tego rodzaju akcje wystarczy zawarcie umowy z przyszłym nabywcą.

Czy z posiadaniem akcji wiążą się jakieś obowiązki?

Nie, posiadanie akcji naszej Spółki nie wiąże się z obowiązkami.

Natomiast będziemy informować Cię o Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy. Nie ma obowiązku uczestniczenia w nich, ale zachęcamy do tego. Dlaczego?

Ponieważ udział w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy to możliwość poznania innych Akcjonariuszy oraz okazja, by dowiedzieć się od kulis, co aktualnie dzieje się w naszej Spółce.

Każdy Akcjonariusz ma prawo do głosowania podczas Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy i podejmowania decyzji o przyszłości naszej Spółki.

Czy taka akcja jest zgodna z prawem?

Zgodnie z polskim prawem emisja naszych akcji jest prowadzona bez sporządzania prospektu emisyjnego i memorandum informacyjnego, natomiast fakt prowadzenia akcji promocyjnej został zgłoszony do Komisji Nadzoru Finansowego.

Czy planujemy wypłatę dywidendy?

Tak, jak najbardziej.

Obecnie plany naszej Spółka zakładają dalszy rozwój – i dlatego uważamy, że kapitał zostanie wykorzystany najbardziej efektywnie, jeśli skupimy się na budowaniu wartości naszej Spółki, dzięki czemu zwiększać się będzie wycena akcji (z korzyścią dla Ciebie, gdyż akcje możesz sprzedać z zyskiem).

Natomiast w perspektywie kilku lat zamierzamy prowadzić stabilną politykę dywidendową.

Czy komuś już się to udało?

Tak, jak najbardziej.

Podczas naszej emisji publiczną akcji wzorujemy się zresztą na podobnej akcji jednego z podmiotów, który zakończyły publiczną emisję z sukcesem.

A co jeśli nie uda się zebrać pełnej kwoty?

Nie mamy wątpliwości, że nie zabraknie chętnych, którzy zechcą stać się częścią przyszłości naszej firmy.

Jesteśmy w kontakcie z inwestorami, którzy zgłaszają chęć finansowego wsparcia projektu i na różnych etapach podejmują decyzję o inwestycji. Emisja otwarta jest do tego doskonałą okazją.

Jeśli jednak inwestorzy nie obejmą wszystkich wyemitowanych akcji, to oczywiście nie zrezygnujemy z naszych planów. Konsekwentnie zmierzamy do celu – najwyżej nasze plany zrealizujemy chwilę później.

Czy stanę się właścicielem prawdziwych akcji w spółce? Jak to działa?

Tak, jak najbardziej.

Za pośrednictwem strony możesz złożyć zapis na akcje.

Po zakończeniu okresu zapisywania się nasza Spółka złoży do sądu wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego. Wtedy dojdzie do formalnego zakończenia procedury, a Ty finalnie staniesz się Akcjonariuszem.

Bez obaw – gdyby z jakichkolwiek powodów nie doszło do zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, poinformujemy Cię o tym, a środki wpłacone na pokrycie akcji, zostaną Ci zwrócone niezwłocznie.

Czy spółka jest notowana na giełdzie?

CIELEŚNICA SA jest spółką akcyjną, ale nie oznacza to, że akcje naszej Spółki automatycznie podlegają obrotowi na rynku publicznym.

Obrót akcji na giełdzie papierów wartościowych oznacza większą płynność akcji i zwiększa prestiż dla spółki, dlatego oczywiście rozważamy debiut na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, jednak dopiero w dłuższej perspektywie.

Natomiast w tej chwili akcjami CIELEŚNICA SA nie można obracać na giełdzie.

Jakie dokumenty należy przeczytać, zanim zainwestuję?

Na stronie znajduje się szereg dokumentów, które ułatwią Ci podjęcie decyzji dotyczącej inwestycji.

Ważnym dokumentem, z którym należy się zapoznać, jest dokument informacyjny. Zawarte są tam formalne informacje o naszej Spółce oraz opis czynników ryzyka, jakie wiążą się z działalnością Spółki.

Czy z inwestycją w Cieleśnica SA wiąże się ryzyko?

Aby dokładnie zapoznać się z ryzykiem wynikającym z inwestycji w CIELEŚNICA SA, zapoznaj się, proszę, z dokumentem informacyjnym, w którym opisane są potencjalne ryzyka i inne ważne informacje dotyczące emisji.

Napisz do nas!

Masz jakiekolwiek pytania związane z zakupem akcji?

Prosimy o kontakt: akcje@cielesnica.com lub zadzwoń: 667 755 885

WITAMY

Nasza oferta, dostępna jest dla osób, które ukończyły 18 lat